Озеленяване - Тера Микс - тревен чим, почвени смески, торфени субстрати
Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване

Мелиорант за подобряване биопродуктивността на почви и торфени субстрати

Еколин е бавнодействащ зеолитов “тор” със силно изразено физиологично активно действие върху развитието на растенията.

Еколин представлява модифициран и активиран при специални условия природен клиноптилолит. В зависимост от предназначението и конкретния обект мелиоранта се насища с различни биогенни елементи. Внесен в почви или органични компости ускорява процесите на трансформация на органичната материя до хумусни субстанции. Пространствено по-сложната конфигурация на кристалната структура на клиноптилолита определя активното му въздействие върху ароматизацията и кондензацията на хуминовите киселини, които по правило следват зарядите на базалните повърхности на почвените минерали. ЕКОЛИН подобрява качеството на хуминовите киселини, които в зависимост от начина на модификация на зеолитите служещи за матрица в тези процеси, са със степен на кондензация гарантираща до 2 пъти по-висока сорбционна способност по микроелементи в сравнение с хуминови киселини на същата възраст, но нетретирани с ЕКОЛИН.

ЕКОЛИН не съдържа токсични вещества и радионуклиди. Увеличава биопродуктивността на бедни почви от 50% до 450%. Намалява постъпването на токсични вещества в свежата маса на растенията повече от два пъти.

Основни агрохимични показатели на универсалната модификация

pH EC P2O5 K2O N-NH4 N-NO3 CaO MgO P2O5 K2O
показатели mS/cm Водоразтворими форми Eкстракция с KCl Eкстракция с Морганов разтвор
    mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g
5,6-6,0 6,15 140-200 70-150 240-400 390-800 1250 115 450-850 150-300

 

Зеолитовите торове, тип ЕКОЛИН, са изпитвани при отглеждане на цветя, зеленчуци и полски култури.

Гарантира се увеличаване биопродуктивността на почви и торфени субстрати минимум 50%. Намалява нуждата от торене с минерални торове през вегетацията най-малко с 40%, в следствие изразените си сорбционни свойства.