Озеленяване - Тера Микс - тревен чим, почвени смески, торфени субстрати
Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване

Тера Микс - тревен чим, торфени субстрати, семена за трева, торф

Терамиксес ООД е специализирана фирма за производство на тревен чим, торфенозеолитови субстрати с марка ТЕРА МИКС, торф, озеленяване на частни дворове, градини, паркове, спортни площадки, стадиони и всякакви други обекти. Разполага със собствена производствена база.

Продуктите Тера Микс се използват при озеленяване, затревяване, зачимяване, в цветарството, за подобряване / рекултивация на почви на всякакви обекти.

Тера Микс извършва и самия процес на затревяване, чрез използване на собствена продукция.

Тера Микс предлага достъпни цени и високо качество за тревния чим, почвените смески и процеса на затревяване!

* Продуктите TeraMix се произвеждат под непрекъснатия аналитичен и технологичен контрол на висококвалифицирани научни сътрудници и специалисти.

Торфените смеси се обеззаразяват по биологичен път и не съдържат токсични за топлокръвните вещества. Модификациите се произвеждат по фирмен стандарт.

Торфените, торфенозеолитови и зеолитови субстрати с марка Тера Микс се използват за вътрешно и външно озеленяване като добавка към почвата, съдържащи всички биогенни елементи в достъпна за растенията форма, с добавка на природни ензимни системи, хуминови киселини и витамини.

ПРИЛОЖЕНИЕ на торфени субстрати Тера микс: За отглеждане на саксийни цветя, разсади, балконски, градински растения и тревни площи. Тера микс са органични компости, произведени от екологично чисти суровини и материали. Съдържат, в усвоима форма, всички елементи необходими за развитието на растенията, балансирани са добре, с отлична буферна способност, която позволява използване на води с различни солеви състав. Тера микс осигурява нормално развитие на растенията за не по-малко от 4 месеца без допълнително подхранване, идеално средство за подобряване на физичните и агрохимични свойства на градински почви.
Тера микс не съдържат токсични вещества и пестициди.

Озеленяване на паркове и градини. Производството на тревен чим заема основно място в дейността на Тера Микс. Предлага се на рулони с размери 0,40х1,20 m. Готов е за полагане върху терена, предназначен за озеленяване. Преди поставянето му, мястото трябва да е почистено и оплевено, почвата да е заравнена. Върху подготвения терен се разстилат рулата от тревен чим, като парчетата чим се поставят много плътно едно до друго, а и плътно към самата почва. След това новата поляна се валира, полива и коси редовно.

Тревният чим е подходящ за полагане в паркове, градини, дворове и спортни обекти - стадиони, голф - игрища, декоративни зелени площи към търговски обекти и хотели, детски площадки и др. Съобразен е със стандартите на ЕС. Произвежда се по оригинална технология, върху торфенозеолитова смес, осигуряваща за по-малко от два месеца стабилен, устойчив на утъпкване и с перфектен декоративен ефект тревен килим.


Фирма ТераМиксес ООД  предлага и транспорт до терена, на който ще се полага готовия продукт - по договаряне.


Тера Микс работи по собствено Know How

Телефони за връзка с Тера Микс
0888 98 26 69 или 0896 82 44 75