Озеленяване - Тера Микс - тревен чим, почвени смески, торфени субстрати
Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване

Торф

Предлагаме ТОРФ в:

  • Биг Бегове - 4,7 - 5 куб.м.
  • разбит в чували по 60 л.

Торфът се образува на базата на бавното и постепенно разлагане на блатни растителни остатъци. Процесът "разлагане" протича в отсъствието на въздух и повишена влажност. Истински торф се получава от торфен мъх, а находищата се наричат торфища. В България те са доста редки и всички без изключение са резервати, защото торфът е силно киселинна и бедна на хранителни вещества почва и върху нея растат много специфични растения.

Торф се използва и за производството на торфени субстрати, изключително подходящи за почвата при отглеждане на саксийни светя, разсади, балконски, градински растения и тревни площи.

Торфените, торфенозеолитови и зеолитови субстрати с марка Тера Микс съдържат в усвоима форма всички елементи, необходими за развитието на растенията.

В зависимост от месторазположението, съществуват следните видове торф

  • светъл торф, наречен още повърхностен
  • черен торф

От Wikipedia

Торфен мъх - Торфените мъхове (Sphagnum) са единственият род в клас Sphagnopsida, включващ над 300 вида. Те са основната растителност в торфените блата, откъдето идва и името им.
Торфено блато - Торфените блата са вид тресавища, в които се отлага торф - остатъци от мъртви растения, най-често торфен мъх.