Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване

Универсален субстрат за интериорно озеленяване

Торфен субстрат Тера Микс- Универсал е компостиран органичен продукт, подходящ за вътрешно озеленяване за отглеждане и подхранване на саксийни цветя, разсади и декоративни растения в интериорното озеленяване. Разфасовките са 2, 5, 10, 25 и 50 литра и 1 куб. м.

Основни Агрохимични показатели
Тера Микс R Универсал

pH EC P2O5 K2O N-NH4 N-NO3 CaO MgO P2O5 K2O
 показатели mS/cm Water soluble forms Water soluble forms Extraction with KCl solution Extraction with KCl solution Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan
    mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g
5,5-6,0 0,7-0,9 20-25 8-10 25-30 25-30 450 25-30 40-50 25-30

Тера Микс Универсал - Обемна плътност - 350-450 kg/m3

Торфените субстрати Тера Микс и органозеолитовите торове представляват торфени смеси с фирмен стандарт. Произвеждат се от сфагнов торф, природен зеолит, специално подготвени компости и пълен набор от биогенни елементи в хармонично съотношение, добавенив обменна форма върху модифициран природен зеолит. Степен на хумификацияна компостите в състава на субстратите от 20 до 35%.

Субстратът е подходящ за отглеждане на всички видове саксийни цветя.

Тера Микс "Универсал" - 1 куб.м.
Тера Микс "Универсал" - 1 куб.м.
Тера Микс "Универсал" - 10 л
Органичен субстрат за цъфтящи цветя и храсти

Универсална торфени смески в чувал 10 л.

Тези почвени субстрати осигуряват нормалното развитие на цветя и растения за не по-малко от 4 месеца без допълнително подхранване.

Тера Микс "УНИВЕРСАЛ" - 2 л.
Универсален Торфенозеолитов субстрат ТЕРА МИКС
Тера Микс "Универсал" - 25 л.
Тера Микс "Универсал" - 25 л.

Произведен с висококачествен торф, обогатен зеолит, перлит и др. продукти от природата.

Тера Микс "Универсал" - 50 л.
Тера Микс "Универсал" - 50 л.
Тера Микс "Универсал" - 5л.
Универсален Торфенозеолитов Субстрат "Тера Микс"

Субстрат за вътрешно озеленяване Универсал

Този торфен субстрат е Универсален и е подходящ за отглеждане и подхранване на всички саксийни цветя, разсади, балконски, градински растения, храсти при вътрешно озеленяване, а и за тревни площи.

Произведен от висококачествен торф, обогатен зеолит, перлит и други природни материали.

Почвените субстрати Тера Микс са органични компости, произведени от екологично чисти суровини и материали. Съдържат в усвоима форма всички елементи, необходими за развитието на растенията. Тези почвени субстрати осигуряват нормалното развитие на цветя и растения за не по-малко от 4 месеца без допълнително подхранване. Торфените, торфенозеолитови и зеолитови продукти марка ТераМикс са идеално средство за подобряване на физичните и агрохимични свойства на саксийни и градински почви.

Субстратите Тера Микс не са обработвани и не съдържат токсични вещества и пестициди.
Производителят - Терамиксес ООД, гарантира за качеството на продуктите си!