Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване

Торфени субстрати  Тера Микс - Градина.

Това е обогатен органичен торфен субстрат, подходящ при разсаждане на растения в паркове и градини. Тера Микс е производител на качествени почвени субстрати, необходими при отглеждане на цветя и растения.

Основни Агрохимични показатели
Тера Микс R Градина

pH EC P2O5 K2O N-NH4 N-NO3 CaO MgO P2O5 K2O
 показатели mS/cm Water soluble forms Water soluble forms Extraction with KCl solution Extraction with KCl solution Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan Extraction with Solution of Morgan
    mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g
6,0-6,5 0,6-0,7 15-20 20-25 30-40 25-30 650 40-50 40-50 40-50

Тера Микс Градина - Обемна плътност - 480-550 kg/m3

Торфените субстрати Тера Микс и органозеолитовите торове представляват торфени смеси с фирмен стандарт. Произвеждат се от сфагнов торф, природен зеолит, специално подготвени компости и пълен набор от биогенни елементи в хармонично съотношение, добавени в обменна форма върху модифициран природен зеолит. Степен на хумификация на компостите в състава на субстратите от 20 до 35%.

Субстратът е предназначен за контейнерно отглеждане на храсти, дървета, рози и др. Много е подходящ за запълване на посадъчните ямки при засаждане на декоративни и плодни храсти и дървета.

Торфен субстрат Тера Микс "Градина"
Почвени субстрати за озеленяване на паркове и градини

Торфените субстрати Градина на Тера Микс са предназначена за обогатяване на почвата на градинските растения. Този торфен субстрат е подходяща добавка към почвата при разсаждане на декоративни храсти, дървета и цветя в паркове и градини.

Торфени субстрати за градински растения

Тера Микс Градина са субстрати за подхранване на почвата при отглеждане на градински растения.

Тера Микс са органични компости, произведени от екологично чисти суровини и материали. Съдържат в усвоима форма всички елементи, необходими за развитието на растенията. Тези почвени субстрати осигуряват нормалното развитие на цветя и растения за не по-малко от 4 месеца без допълнително подхранване. Торфените субстрати марка ТераМикс са идеално средство за подобряване на физичните и агрохимични свойства на градински почви.

Субстратите Тера Микс не са обработвани и не съдържат токсични вещества и пестициди.
Производителят - Терамиксес ООД, гарантира за качеството на продуктите си!