Озеленяване - Тера Микс - тревен чим, почвени смески, торфени субстрати
Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване
Производство на бърза трева
Бърза трева от Терамиксес * Тревен чим - предлага се на рулони за полагане върху терена, предназначен за озеленяване. Рулоните са с размери 0,40 х 1,20 м. Нареждат се на палети. * Торфена смес Бърза трева - представлява торфен субстрат, съдържащ тревна смес, който се разстила на слой от 2 см върху терена, полива се и се получава чим.