Озеленяване - Тера Микс - тревен чим, почвени смески, торфени субстрати
Тревен чим, почвени субстрати, озеленяване
Тревен чим - Тера Микс - озеленяване
Тера Микс е специализирана фирма за производство на тревен чим, торфенозеолитови субстрати и озеленяване на частни дворове, градини, паркове, спортни площадки, стадиони и всякакви други обекти. Продуктите Tera Mix се използват при озеленяване, затревяване, зачимяване, в цветарството, за подобряване / рекултивация на почви на всякакви обекти. Терамиксес ООД разполага със собствена производствена база.